Oproep aan alle leden !!

OPROEP!!!
 
Om de servicekosten voor eenieder zo laag mogelijk te houden, maakt de VvE gebruik van vrijwilligers.
Denkt u, op wat voor een manier dan ook, een positieve bijdrage te kunnen leveren Voor onze VvE, meldt u zich dan aan bij het bestuur. 

Kascommissieleden zijn ook altijd welkom.